Khóa đào tạo Nâng cao kĩ thuật khuyến nông và chuyển giao kiến thức cho nông dân

Trong hai ngày 14-15 tháng 11 năm 2018, Fresh Academy đã tổ chức thành công lớp đào tạo nâng cao kĩ thuật khuyến nông và chuyển giao kiến thức cho nông dân cho 12 kĩ sư khuyến nông đến từ Hà Nội, Bắc Giang, Mộc Châu, Đà Lạt và Hải Dương. Các học viên được cung cấp các kiến thức và bộ cung cụ hỗ trợ công tác khuyến nông và cũng nhau khám phá câu trả lời cho các câu hỏi  thông qua các bài thực hành tương tác:

Làm thế nào để tổ chức được khóa tập huấn mà nông dân muốn tham gia?

Khuyến nông trực tiếp khác khuyến nông gián tiếp như thế nào? Vai trò và chức năng của người khuyến nông là gì?

Công cụ NLP, vẽ bản đồ, so sánh ma trận, bông hoa liên tưởng, cây vấn đề v..v hỗ trợ được gì cho công tác khuyến nông?

Làm thế nào để tôi có thể phát triển kĩ năng trao đổi, hỗ trợ và  tư vấn cho nông dân?

Làm thế nào để sử dụng bộ cung cụ lên kế hoạch, phân tính, đánh giá các hoạt động khuyến nông?

wouter.pasman

Author wouter.pasman

More posts by wouter.pasman

Leave a Reply