Đào tạo giảng viên trong sàn xuất nông nghiệp

Trung tâm đào tạo về kiến thức và kĩ năng thực tế trong ngành nông nghiệp

Fresh Academy cung cấp các buổi đào tạo thực tế cho các tổ chức tư nhân (nông dân/nhà sản xuất, nhà phân phối/thương lái, nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ) cũng như tổ chức công và tổ chức phi chính phủ (NGO’s) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các khóa đào tạo được chia thành hai cấp độ:

  • Các khóa đào tạo cơ bản từ 0.5 – 2 ngày bằng tiếng việt và do các chuyên gia người Việt Nam có chuyên môn cao giảng dạy
  • Các khóa đào tạo nâng cao dành cho các nhân viên cấp cao của các công ty. Giảng viên của các khóa này là các chuyên gia người Việt Nam và Hà Lan giảng dạy và khóa học kéo dài từ 3 – 5 ngày.

Môi trường học tập phong phú cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế, Học viện Fresh Academy cung cấp các khóa đào tạo trong các lĩnh vực: chuỗi cung ứng thực phẩm, dinh dưỡng cây trồng, kỹ thuật sản xuất, mô hình sản xuất trong nhà kính/nhà lưới, quản lý sâu bệnh hại và xử lý sau thu hoạch. Các khóa học đào tạo của Học viện Fresh Academy hiện đang được áp dụng tại Việt Nam và có thể áp dụng ở các quốc gia khác như: Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, Indonesia và Philippines. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho các công ty, tô chức theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Tầm nhìn

Trở thành Học viện hàng đầu Việt Nam chuyên về đào tạo kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp.

Hội thảo thực địa

Môi trường đào tạo chuyên nghiệp cùng với đội ngũ các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chọn khóa đào tạo

Bạn muốn đăng ký?

Chọn khóa đào tạo và đăng ký.