Bạn đã sẵn sàng để bàn tay bạn bị nhuộm màu xanh lá cây chưa?

Chuyên viên kĩ thuật làm việc trong nhà kính / nhà lưới

Lịch các khóa học Fresh Academy 2018-2019 có thể tải ở đây
Học trực tiếp từ chuyên gia hàng đầu thế giới
Các kĩ năng ứng dụng phù hợp với bối cảnh Việt Nam

Khóa đào tạo nâng cao diễn ra trong 05 ngày với mục tiêu:
Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ thuật sản xuất hiện đại trong nhà kính / nhà lưới cho phép sản xuất rau, củ, quả, hoa chất lượng cao và năng suất vượt trội ổn định.
Đào tạo cho học viên các kỹ năng thực tiễn trong việc lập kế hoạch, giám sát, và quản lý công việc sản xuất và phát triển cây trồng trong nhà kính / nhà lưới.

Cấp độ
 • Cán bộ khuyến nông có kinh nghiệm làm việc trong nhà kính / nhà lưới.
 • Học viên có kinh nghiệm làm việc trong nhà kính / nhà lưới.
Yêu cầu khóa học
 • Tiếng Anh cơ bản
Môn học
 • Sinh lý thực vật
 • Kế hoạch sản xuất
 • Quản lý và bảo vệ mùa vụ
 • Quản lí việc tưới tiêu
 • Yêu cầu về phân bón
Địa điểm khóa học
 • Đà Lạt, Lâm Đồng
Thời gian đào tạo
 • 5 Ngày
Khóa học tiếp theo được đào tạo vào ngày
 • Từ ngày 15-19/07/2019
 • Đăng kí trước ngày 15/06/2019