Kỹ thuật sản xuất hoa tươi cắt cành trong nhà kính / nhà lưới

Lịch các khóa học năm 2018-2019 ngành trồng trọt xem tại đấy
Kỹ thuật sản xuất trong nhà kính hiện đại cho phép sản xuất hoa cắt cành hằng năm với năng suất cao, chất lượng tốt và ổn định.

Những yếu tố quyết định trong sản xuất hoa tươi cắt cành trong nhà kính / nhà lưới: lựa chọn giống, môi trường trồng trọt, tưới tiêu, phân bón, quản lý sâu, bệnh dịch hại và xử lý sau thu hoạch.

Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng liên quan đến kỹ thuật sản xuất hoa tươi cắt cành trong nhà kính / nhà lưới, bao gồm hoa hồng, hoa cúc, và hoa lily.

Khóa học được kết hợp phần lí thuyết cùng với tập huấn trong nhà kính / nhà lưới.

Giảng viên người nước ngoài giảng dạy trực tiếp.

Cấp độ
 • Cán bộ khuyến nông có kinh nghiệm.
 • Học viên có kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất hoa tươi cắt cành trong nhà kính / nhà lưới.
Yêu cầu
 • Tiếng Anh cơ bản
Môn học
 • Cắt tỉa hoa (lựa chọn giống)
 • Kế hoạch sản xuất hoa tươi cắt cành
 • Môi trường trồng trọt
 • Quản lí tưới tiêu
 • Yêu cầu về phân bón
 • Quản lý sâu bệnh hại
 • Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
Địa điểm khóa học
 • Đà Lạt, Lam Dong
Thời gian đào tạo
 • 4.5 Ngày
Khóa học tiếp theo được đào tạo vào ngày
 • Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 04 năm 2018