Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu làm thế nào để nuôi sống thế giới với các sản phẩm rau an toàn?

Kỹ thuật sản xuất rau trong nhà kính / nhà lưới

Kỹ thuật sản xuất nhà kính hiện đại cho phép sản xuất rau hằng năm với năng suất cao, chất lượng tốt và ổn định.

Những yếu tố quyết định trong sản xuất rau trong nhà kính / nhà lưới: lựa chọn giống, môi trường trồng trọt, tưới tiêu, phân bón, quản lý dịch hại và xử lý sau thu hoạch.

Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng liên quan đến kỹ thuật sản xuất rau trong nhà kính / nhà lưới, bao gồm ớt chuông, cà chua và dưa leo.

Khóa học được kết hợp cùng với tập huấn trong nhà kính / nhà lưới.

Giảng viên người nước ngoài giảng dạy trực tiếp.

Cấp độ
 • Cán bộ khuyến nông có kinh nghiệm.
 • Học viên có kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất rau trong nhà kính / nhà lưới.
Yêu cầu khóa học
 • Không
Môn học
 • Lựa chọn giống
 • Phương tiện trồng trọt
 • Quản lý mùa vụ
 • Quản lí việc tưới tiêu
 • Yêu cầu về phân bón
 • Quản lý sâu bệnh hại
 • Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
Địa điểm khóa học
 • Đà Lạt, Lâm Đồng
Thời gian đào tạo
 • 3 Ngày
Khóa học tiếp theo được đào tạo vào ngày
 • 23-25 tháng 1 năm 2019