Bạn đã sẵn sàng để trở thành người trồng rau bền vững chưa?

Quản lý dịch hại và quản lí dinh dưỡng cây trồng trong nhà kính / nhà lưới

Nhu cầu về thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng ngày càng cao. Trong khâu sản xuất, sự gia tăng tính kháng thuốc của sâu, bệnh hại với các loại thuốc bảo vệ thực vật đã làm cho việc kiểm soát sâu bệnh ngày càng khó khăn hơn. Làm thế nào để áp dụng thành công quản lý dịch hại tổng hợp?

Trong khóa học này, Học viên sẽ học cách phát triển chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp cho cây trồng được sản xuất trong nhà kính và học cách nhận dạng côn trùng gây hại. Khóa học còn cung cấp cho Học viên kiến thức chăm sóc cây trồng và đảm bào cây trồng nhận đủ và đúng thời điểm các chất dinh dưỡng cần thiết.

Khóa học được kết hợp cùng với tập huấn trong nhà kính / nhà lưới. Giảng viên người nước ngoài giảng dạy trực tiếp.

Cấp độ
 • Cán bộ khuyến nông có kinh nghiệm
 • Học viên có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp
Yêu cầu khóa học
 • Tiếng Anh cơ bản
Môn học
 • Quản lý dịch hại tổng hợp
 • Kiến thức côn trùng gây hại
 • Yêu cầu về phân bón
 • Quản lí việc tưới tiêu
Địa điểm khóa học
 • Đà Lạt, Lam Dong
Thời gian đào tạo
 • 3 ngày
Khóa học tiếp theo được đào tạo vào ngày
 • 21-22-23 tháng 11 năm 2018  – Khóa quản lý dịch hại IPM
 • 24-25-26 tháng 4 năm 2019 – Khóa quản lý dinh dưỡngng và tưới tiêu