Bạn có muốn trở thành thế hệ nông dân trồng cà chua hiện đại không?

Kỹ thuật sản xuất cà chua trong nhà kính / nhà lưới

Khóa đào tạo này bao gồm kiến thức về tất cả các bước trong việc trồng cà chua với các kĩ thuật hiện đại được thiết kế cho những nhà trồng trọt đã có kinh nghiệm cơ bản về trồng cà chua hoặc trồng các loại cây khác trong nhà kính, hoặc đang có kế hoạch trồng cà chua trong tương lai.

Trong 4 buổi đào tạo nửa ngày của khóa học, bạn sẽ được huấn luyện về tất cả các vấn đề liên quan đến việc trồng cà chua, từ việc chuẩn bị nhà kính để trồng cây mới cho đến khi thu hoạch cà chua.
Lý thuyết và thực hành sẽ được kết hợp trong khóa học này và các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ trực tiếp đào tạo.

Mỗi học viên sẽ nhận được một cuốn tài liệu đào tạo với đầy đủ nội dung của khóa học.

Cấp độ
 • Người trồng cà chua
 • Những người đang trồng cà chua muốn nâng cao kiến thức về sản xuất cà chua trong nhà kính / nhà lưới
Yêu cầu khóa học
 • Không
Môn học
 • Giới thiệu chung về thị trường cà chua
 • Hệ thống nhà kính
 • Lựa chọn giống
 • Sản xuất cây con
 • Môi trường trồng trọt
 • Quản lí tưới tiêu
 • Sử dụng phân bón
 • Quản lý cây trồng
 • Các loại côn trùng, bệnh hại, virus và các vấn đề mất cân bằng dinh dưỡng thường gặp
Địa điểm khóa học
 • Đà Lạt, Lam Dong
Thời gian đào tạo
 • 2 buổi đào tạo nửa ngày
Khóa học tiếp theo được đào tạo vào ngày
 • 25-26 tháng 10 năm 2018