Bạn có muốn trở thành thế hệ nông dân trồng xà lách thủy canh hiện đại không?

Kỹ thuật sản xuất rau xà lách

Khóa đào tạo này bao gồm kiến thức về tất cả các bước trong việc trồng xà lách thủy canh bằng kĩ thuật màng mỏng dinh dưỡng (Nutrient Film Technique – NFT) với các kĩ thuật hiện đại được thiết kế cho những nhà trồng trọt đã có kinh nghiệm cơ bản về trồng rau xà lách thủy canh hoặc trồng các loại cây khác trong nhà kính, hoặc đang có kế hoạch trồng xà lách trong tương lai.

Trong suốt 2 ngày của khóa học, bạn sẽ được huấn luyện về tất cả các vấn đề liên quan đến việc trồng rau xà lách thủy canh, từ việc chuẩn bị nhà kính để trồng cây mới cho đến khi thu hoạch xà lách.
Lý thuyết và thực hành sẽ được kết hợp trong khóa học này và các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ trực tiếp đào tạo.

Mỗi học viên sẽ nhận được một cuốn tài liệu đào tạo với đầy đủ với nội dung của khóa học.

Cấp độ
 • Người trồng rau xà lách thủy canh
 • Những người đang trồng rau trong nhà kính muốn nâng cao kiến thức về sản xuất xà lách thủy canh
Yêu cầu khóa học
 • Không
Môn học
 • Giới thiệu chung về thị trường rau xà lách thủy canh
 • Hệ thống nhà kính và kĩ thuật màng mỏng dinh dưỡng NFT
 • Lựa chọn giống
 • Sản xuất cây con
 • Môi trường trồng trọt
 • Quản lí tưới tiêu
 • Sử dụng phân bón
 • Quản lý cây trồng
 • Các loại côn trùng, bệnh hại, virus và các vấn đề mất cân bằng dinh dưỡng thường gặp
Địa điểm khóa học
 • Đà Lạt, Lam Dong
Thời gian đào tạo
 • 2 Ngày
Khóa học tiếp theo được đào tạo vào ngày
 • 21-22 tháng 2 năm 2019