Phát triển chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp

Lịch các khóa học năm 2018-2019 có thể xem ở đây đây
Tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh cùng với thu nhập người dân cao hơn tạo ra các cơ hội thị trường mới cho các nhà sản xuất, thương lái và các nhà bán lẻ nông sản.

Trong chuỗi giá trị, giá trị bổ sung được tạo ra từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng ở các giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng. Nhưng điều gì góp phần tạo nên một chuỗi giá trị thành công và điều gì không?

Chuỗi giá trị đề cập đến toàn bộ các hoạt động cần thiết từ khâu hình thành khái niệm sản phẩm đến khâu tiêu thụ. Phân tích chuỗi giá trị sẽ giúp Học viên hiểu rõ hơn các mối liên kết trong chuỗi giá trị. Phân tích chuỗi giá trị còn góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và đảm bảo các bên tham gia chuỗi được hưởng lợi tương xứng với đóng góp của họ.

Khi kết thúc khóa học, Học viên sẻ hiểu được khái niệm chuỗi giá trị, các tiêu chí lựa chọn trong chuỗi, những cơ hội và hạn chế, lập bản đồ chuỗi, hoạch định và phát triển kinh doanh các hoạt động trong chuỗi. Học viên sẽ được nâng cao kỹ năng tìm ra những cơ hội và hạn chế trong việc phát triển chuỗi, đồng thời thiết kế các chương trình trong phân tích chuỗi giá trị và ngành hàng nông nghiệp.

Giảng viên người nước ngoài giảng dạy trực tiếp.

Cấp độ
 • Học viên là những nhà hoạch định chính sách; nhà quản lý dự án; chuyên viên làm việc trong các công ty nhà nước, tư nhân hay các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các chương trình phát triển kinh tế
 • Học viên là những nhà cố vấn hay chuyên gia tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh cho các công ty và tập đoàn
Yêu cầu khóa học
 • Tiếng Anh cơ bản
Môn học
 • Tổng quan về chuỗi giá trị
 • Vai trò của giới tính trong phát triển chuỗi giá trị
 • Phương pháp phân tích chuỗi giá trị
 • VCA Tools: participatory analysis
 • Interpreting and structuring your findings
 • Designing an intervention plan: follow-up activities
Địa điểm khóa học
 • Đà Lạt, Lam Dong
Thời gian đào tạo
 • 4.5 Ngày
Khóa học tiếp theo được đào tạo vào ngày
 • Còn cập nhật